کنترل تیروئید و کاهش وزن در سریعترین زمان

بسمه تعالی

اینجانب علی میرزاییان از زحمات بی دریغ آقای محمدی که در هر شرایط خدمت صادقانه به مردم استان می نماید کمال تشکر را دارم با توجه به مشکل تیروئید خانم اینجانب که دچار اضافه وزن می شد از زمانیکه از آب قلیایی این مکان استفاده نموده نه تنها که کنترل شد بلکه چند کیلو هم کاهش وزن داشته و این امر که آب قلیایی دچار بهبودی واقع می گردد و اینجانب باور دارم .میرزاییان

 

Name of God

I, Ali Mirzaian, am very grateful for Mr. Mohammadi’s tireless efforts, who serves the people of the province honestly in any situation, considering the thyroid problem of my lady, who was overweight since she used the alkaline water of this place, not only that it controlled He has also lost a few kilos of weight, and this fact that the alkaline water will improve, and I believe it. Mirzaian

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما