تزریق انسولین

ديابت يکي از علل اصلي مرگ و مير در جهان است . پيش بيني مي شود تا سال 2025 حدود 300 ميليون نفر به اين بيماري مبتلا شوند . درحال حاضردرکشور ايران بيش از 5 ميليون نفر به ديابت مبتلا هستند.
اين بيماري مزمن در صورتيکه به طور صحيح کنترل نشود عوارض خطرناکي را به همراه دارد(همانند از دست دادن بينايي ، قطع عضو و نارسايي هاي کليوي )خوشبختانه اگر اين بيماري سريع تشخيص داده شود به ميزان بسيار زيادي قابل کنترل و برگشت است. تحقيقات علمي گوناگون مصرفآب يونيزه قليايي و استفاده از رژيم غذايي قليايي را براي کنترل اين بيماري خطرناک توصيه مي کنند.اساس درمان طبيعي ديابت……

حفظ تعادل اسيد و باز در بدن شماست .نوشيدن  . آب يونيزه قليايي همراه با مصرف غذاهاي قليايي بهترين عاملي است که مي تواند به کنترل طبيعي ديابت کمک کند.

تحقيقات انجام شده در روسيه، ژاپن و آمريکا نشان مي دهد که آب يونيزه قليايي نقش بسيار مهمي را در مبارزه عليه ديابت ايفا مي کند.  . آب يونيزه قلياييغني از هيدوژن است و به فرآيند درمان کمک مي کند. بيماران ديابتي غالباً از پوست خشک ،کمبود انرژي و زخمهاي گوارشي رنج مي برند.
در شرق دور از آب يونيزه قليايي در بيمارستانها براي درمان طبيعي ديابت استفاده مي کنند.آب يونيزه قليايي با داشتن خاصيت آنتي اکسيداني وقتي که دربرنامه زندگي بيماران

ديابتي قرار مي گيرد، نتايج رضايت بخش و شگفت انگيزي را ايجاد مي کند.تعادل اسید قلیا

آب يونيزه قليايي با داشتن الکترونهاي اضافي ، آبي منحصر به فرد است. نقش آب يونيزه قليايي به عنوان کنترل کننده ديابت در بسياري از کشورهاي شرق جهان ،خصوصاً ژاپن و کره به اثبات رسيده است . در کشور ژاپن ،پزشکان مصرف روزانه 9تا 10 ليوانآب يونيزه قليايي را به بيماران ديابتي توصيه مي کنند. آب يونيزه قليايي راديکالهاي آزاد را که مخرب سلولهاي بدن  هستند خنثي مي کند تا بدن بتواند به سمت درمان و سلامتي پيش برود.
مولکولهاي  آب يونيزه قليايي از نظر اندازه کوچک بوده و به آساني توسط سلولهاي تشنه فرد ديابتي جذب مي شوند.اين آب شفابخش به گردش خون نيز کمک فراواني مي کند. ديابت در نتيجه اختلال در عملکرد لوزالمعده (پانکراس) ايجاد مي شود. مقالات ژاپني ها نشان مي دهد که بخشي از ناتواني پانکراس براي توليد انسولين به دليل اثرات مخرب راديکالهاي آزاد است. اين محققان عقيده دارند که آب قليايي ، با خنثي کردن راديکالهاي آزاد مانع از ايجاد صدمات جبران ناپذير به پانکراس مي شود.
محققان ثابت کرده اند که مصرف روزانه آب یونیزه قليايي (9تا 10 ليوان ) در افراد ديابتي مي تواند تا 50 درصد نياز به انسولين را کاهش دهد. آب يونيزه قليايي به عنوان درماني جانبي و مکمل مي تواند به بيماران ديابتي کمک فراواني کند.
آب يونيزه قليايي باعث سم زدايي و خنثي کردن بدن اسيدي در بيماران ديابتي مي شود .

 

تحقيقات انجام شده در مورد کنترل ديابت با آب يونيزه قليايي

 تحقيقات دانشمندان زيادي نشان داده است که زندگي قليايي مي تواند به کنترل ديابت ودوري از عوارض خطرناک و مرگبار آن کمک کند.

در مطالعه اي باليني که در کشور کره انجام شد، بيماران ديابتي به دوگروه تقسيم شدند:

گروه اول: داروهاي شيميايي خود را طبق معمول استفاده کردند
گروه دوم: داروهاي خود را قطع کردند و فقط  . آب يونيزه قليايي  مصرف نمودند.

دکتر وان کيم اظهار کرد: قبل از پايان ماه اول ، قند خون گروه دوم که از آب يونيزه قليايي استفاده مي کردند به طور حيرت آوري در مقايسه با گروه اول که دارو مصرف مي کردند کاهش يافت .
علاوه براين گروه اول که تحت درمان با دارو بودند ، در ميزان قند خون ، ثبات مناسبي نداشتند اين در حالي بود که گروه تحت درمان با آب يونيزه قليايي ميزان قند خون پايداري داشتند .اين نتيجه فوق العاده نشان مي دهد ،آب يونيزه قليايي نه تنها کارايي سريع نظير داروهايي از قبيل انسولين دارد بلکه مي تواند ديابت را به ميزان شگفت آوري کنترل کند.
 مطالعات باليني انجام شده در کشور ژاپن نشان مي دهد مصرف . آب يونيزه قليايي باعث کنترل علائم ديابت مي شوداين مطالعه روي 411 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 که ميانگين سني 71 سال داشتند انجام شد . به توصيه پزشکان محقق اين بيماران روزانه 2 ليتر به مدت سه ماه از آب يونيزه قليايي استفاده مي کردند.
نتايج مشاهده شده باعث تعجب محققان شد. ميزان قند خون و هموگلوبين A1C پس از شش روز در بيماران کاهش يافت و سپس از مدت طولاني تر نيز کاهش بيشتري داشت . ميزان کلسترول ،LDL و کراتينين نيز کاهش پيدا کرد و HDl (چربي خوب ) افزايش معناداري يافت .
مطالعه ديگري که  در يکي از بيمارستان هاي کشور ژاپن انجام شد نتايج مشابهي را در پي داشت . در اين مطالعه 65 بيمار ديابتي که چربي بالايي داشتند به مدت 2 ماه تحت درمان با آب يونيزه قليايي قرار گرفتند .تري گليسيريد و کلسترول در 92 درصد بيماران کاهش معناداري يافت .
در حال حاضر محققان درحال بررسي اين موضوع هستند که وقوع ديابت مي تواند بيشتر به دليل اختلال در شيوه زندگي باشد.
. آب يونيزه قليايي  با کنترل علايم ديابت مي تواند براي بيماران آرامش خاطر به همراه بياورد.

بيماري ديابت

ديابت، نوعي بيماري مزمن است که در نتيجه اختلال در سوخت و ساز بدن ايجاد شده و در نتيجه اين بيماري ،ميزان قند خون افزايش مي يابد.

بيماري ديابت به اقسام زير تقسيم مي شود:
ديابت تيپ 1، ديابت تيپ 2، ديابت بارداري
علل ايجاد ديابت:

انسولين هورموني است که توسط غده پانکراس براي کنترل قند خون توليد مي شود. ديابت مي تواند در نتيجه ميزان بسيار پايين انسولين و يا مقاومت به انسولين ايجاد شود. براي فهميدن فرايند ديابت بهتر است در ابتدا فرايند طبيعي را که طي آن غذا شکسته شده و به انرژي تبديل مي شود.در نتيجه شکستن قند، اتفاقات متعددي مي افتد.
گلوکز قندي است که وارد جريان خون مي شود. گلوکز منبع سوخت و انرژي بدن است. عضوي که ساختن انسولين را بر عهده دارد پانکراس ناميده مي شود. سلولهاي ماهيچه،چربي و کبد با وجود انسولين مي توانند از گلوکز استفاده کنند.
افراد ديابتي که قند خون بالايي دارند، سلولهاي ماهيچه کبد و چربي آنها نمي توانند از گلوکز براي توليد انرژي استفاده کنند.

اين اتفاق به 2 دليل است:

يا سلولهاي پانکراس نمي تواند انسولين بسازند و يا انسولين وجود دارد ولي عملکرد صحيحي ندارد و به اصطلاح سلولهاي بدن به انسولين مقاوم شده اند.

ديابت به سه دسته اصلي تقسيم مي شود:

ديابت تيپ 1 يا ديابت وابسته به انسولين: علت اصلي اين نوع از ديابت، مشخص نيست و عمدتاً در بين کودکان، نوجوانان و جوانان ديده مي شود. در اين بيماري، پانکراس به ميزان بسيار کمي  انسولين مي سازد. تزريق روزانه انسولين مورد نياز است.

ديابت تيپ 2 يا ديابت غير وابسته به انسولين: در اين نوع از ديابت، سلولهاي بدن نسبت به انسولين مقاومت پيدا مي کنند. بيشترين افراد مبتلا به ديابت در اين دسته قرار مي گيرند. اين افراد شامل نوجوانان، جوانان و بالغين هستند. چاقي علت اصلي بروز اين نوع از ديابت مي باشد.

تست قند خون

ديابت بارداري:  اين نوع از ديابت در بين زنان باردار وجود دارد و حدود 4 درصد آنها را به اين بيماري مبتلا مي کند.قند خون آنها معمولا از هفته 24 ام بارداري افزايش يافته و پس از تولد کودک اين علايم برطرف مي شود. گفته مي شود هورمونهاي ترشح شده از جفت بيشترين دليل ايجاد اين شرايط است. هيچ درماني براي ديابت وجود ندارد و فقط عوارض با درمانهاي دارويي، رژيم غذايي و ورزش کنترل مي گردند. امروزه در جهان بيش از بيست ميليون نفر و در ايران بيش از 4 ميليون نفر مبتلا به ديابت هستند. متاسفانه بيماران ديابتي در معرض ابتلا به بيماريهاي قلبي، سکته، نابينايي،بيماريهاي کليوي، اعصاب، مشکلات بارداري و حتي قطع عضو هستند.

بيماريهاي همراه با ديابت:
ديابت نه تنها خطر مردن را 2 برابر مي کند بلکه احتمال شما را به ابتلا به بسياري از ناخوشي هارا افزايش مي دهد.
بيماري قلبي و سکته: نرخ مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي در بزرگسالان مبتلا به ديابت حدود 2 تا 4 برابر افراد غير ديابتي است. خطر بروز سکته در ديابتي ها نيز 2 تا 4 برابر بالاتر است. اين خطر باعث مرگ 65 درصد از افراد ديابتي مي شود.
فشار خون بالا: 73 درصد از بزرگسالان مبتلا به ديابت به فشار خون بيش از 13 مبتلا هستند و يا داروهاي کاهش فشار خون استفاده مي کنند.
نابينايي: ديابت علت اصلي بروز موارد تازه نابينايي در بين بزرگسالان 20 تا 47 ساله است. رتينوپاتي ناشي از ديابت هر سال از 12000 تا 24000 مورد نابينايي را باعث مي شود. افزایش فشار خون
بيماري کليه: ديابت باعث 43 درصد از موارد جديد بيماري کليوي پيشرفته است. در سال 2000 بيش از 41000 ديابتي درمان بيماري کليوي پيشرفته را شروع کردند. در همان سال حدود 200 بيمار ديابتي دياليز شدند يا عمل پيوند کليه انجام دادند.
بيماريهاي سيستم عصبي: بين 60 تا 70 درصد بيماران مبتلا به ديابت دچار صدمات خفيف تا شديد سيستم عصبي هستند. اين گونه صدمات، اختلالات حسي يا درد پاها يا دستها، گوارش، عارضه حنجره و ساير مسائل عصبي را شامل مي شوند.

قطع عضو: بيش از 60 درصد از قطع اعضاي غير آسيب ديده در ايالات متحده در بين بيماران مبتلا به ديابت رخ مي دهد.
بيماريهاي دهان و دندان: در بين افراد ديابتي بسيار شايع است.
مسائل بارداري: ديابت خوب کنترل نشده قبل از بارداري و در طول سه ماهه نخست بارداري مي تواند در 5 تا 10 درصد از بارداري باعث صدمات زايماني اساسي شود و در 15 تا 20 درصد از بارداري ها، سقط جنين هاي خودبخودي ايجاد مي کند. در طول سه ماهه دوم و سوم، خوب کنترل نشدن ديابت مي تواند باعث تولد نوزادان بيش از حد بزرگ شده و مادر و بچه را با خطر مواجه کند.

سايـــر مســـائـــل:
ديابت کنترل نشده منجر به عدم تعادلهاي بيوشيميايي شده که مي تواند باعث بروز رويدادهاي حاد تهديد کننده زندگي شود. افراد ديابتي مستعد ابتلا به انواع بيماريها هستند و بهبود آنها نيز به کندي انجام مي شود.

تا اينجا دريافتيم که آب يونيزه قليايي نقش بسيارمهمي در کنترل ديابت دارد . اما براي کنترل ديابت کافي نيست .براي تکميل برنامه سلامت بيماران ديابتي به نکات مهم ديگري نيز بايد توجه کنيد.

1. رژيم غذايي قليايي
رژيم غذايي قليايي تنها تغذيه موثر براي بيماران ديابتي است در اين برنامه شما بايد تلاش کنيد تابه مبزان 80درصد از مواد غذايي قليايي استفاده کنيد. 20درصد ديگر شامل مواد غذايي غير قليايي است.

مواد غذايي غير مجاز:
الکل ،کافئين، چاي سياه، چاي سبز، کاکائو،قند،شکر، مربا ،ژله ،شيريني  ،بستني ، چيپس، پفک ، شکلات، انواع نوشابه ها و آب ميوه هاي صنعتي ، سرکه ، قره قروت،لواشک ،برنج سفيد، نان سفيد ، سيب زميني سرخ شده ،ترشي ،شور،خيارشور،انواع سس ها،مخمرها،قارچ،نودل ،سوسيس،کالباس،همبرگر،ناگت،پيتزا،گوشت قرمز،گوساله ،گاو،تخم مرغ،ميگو
مواد غذايي مجاز: 80درصد در برنامه غذايي روزانه گنجانده شود
روغن زيتون، روغن نارگيل، آووکادو، گوجه فرنگي ، بروکلي ، خيار، سير،پياز ،انواع سبزيجات برگ سبز : از جمله : کاهو، کلم ،گل کلم، اسفناج ، کرفس، تره، شاهي ، گشنيز، نعناع ،ريحان ، شنبليله ، جعفري، تربچه ، نخودفرنگي ، فلفل سبز، فلفل قرمز، موسير، لوبيا سبز، جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه عدس، دانه سويا،کنگر فرنگي، هويج، تره فرنگي ، ريواس، عدس

مواد غذايي مجاز : 20درصد در برنامه غذايي روزانه گنجانده شود
چهار مغز، عسل ، خرماي تازه، کشمش ، توت خشک، حبوبات ، برنج قهوه اي، ميوه ها ، ميگو ، ماهي ، نان سنگک، نان جو،آب ميوه طبيعي،نخود
نکات قابل توجه
1.مصرف گوشت قرمز در 2 هفته اول شروع رژيم حذف و بعد از 2 هفته ،هفته اي يکبار مصرف شود.
2.چاي سبز 1 الي 2 ليوان در روز مصرف شود
3.عسل طبيعي و بدون شکر ،1 قاشق مربا خوري همراه با 1 ليوان آب ولرم مصرف شود.
4.مصرف ميوه ها به صورت طبيعي و بيشتر از 2 عدد در روز نباشد ميوه هاي خشک بيشتر از حد مجاز نبايد مصرف شود.
5.مصرف برنج قهوه اي به اندازه 5 قاشق غذاخوري.
مصرف پنير ،شير ،ماست و هويج زير نظر کارشناس تغذيه انجام گيرد. و در سه روز اول رژيم قليايي مصرف نشود.
ورزش قليايي
ورزش قليايي براي کنترل ديابت
درآينده ،پزشکان ديگربراي بيماران دارو تجويزنخواهند کردبلکه مصرف صحيح غذا ،ورزش و هواي پاک را به آنان توصيه خواهند کرد”توماس اديسون ”
شما براي اينکه بدن خود را به تعادل قليايي برسانيد علاوه براستفاده از رژيم غذايي قليايي و آب يونيزه قليايي نياز به ورزش مناسب نيز داريد. انجام ورزش صحيح،خصوصاً براي بيماران ديابتي که بدن اسيدي دارند اهميت بيشتري پيدا مي کند.ورزش نه تنها به بهبود گردش خون و افزايش قدرت بدني کمک مي کند بلکه باعث بهتر شدن خلق و خوي شما و کاهش استرس نيز مي گردد ورزش صحيح به تهويه ريوي کمک کرده و علاوه براين به دفع اسيدهاي اضافي و مخرب نيز کمک مي کند.
اما توجه کنيد انجام ورزش صحيح يا ورزش قليايي است که باعث سلامتي شما مي شود و انجام ورزش نادرست ،هيج سودي براي شما نخواهد داشت .

ورزش قليايي بدون احساس درد و سختي

توجه داشته باشيد انجام حرکات ورزشي مي بايست بدون درد و خستگي صورت بگيرد . زيرا در اين صورت اسيدهاي اضافي از جمله اسيد لاکتيک در بدن شما ايجاد خواهد شد که باعث بدتر شدن شرايط بيماري مي شوند.

يادآوري:
در هنگام ورزش،هر زمان احساس درد و خستگي کرديد، فعاليت خود را فوراً متوقف کنيد و حتماً نوشيدني هاي سبز قليايي و يا آب يونيزه قليايي استفاده کنيد.

ورزش قليايي، ورزش صحيح
ممکن است به دليل ورزش نکردن و يا انجام نادرست حرکات ورزشي سلامت شما با مشکلاتي مواجه شده باشد. خوشبختانه راه حل برطرف کردن اين مشکل ساده است .انجام ورزش صحيح .
در اين بخش به چند مورد از ورزشهايي که براي سلامت شما موثر است اشاره مي کنيم .شما با انجام روزانه نيم ساعت حرکات ورزشي خواهيد توانست بدن خود را به تعادل قليايي بازگردانيد.
توجه : قبل از شروع برنامه ورزشي حتماً با پزشک خود در اين باره مشورت کنيد.
پيــــاده روي
پياده روي سبب تحرک ماهيچه ها و افزايش گردش خون و بيرون راندن اسيدهاي زائد از بافتهاي بدن شما خواهد شد. نظير ورزشهاي هوازي ديگر ، پياده روي باعث خواهد شد که بدن شما چربي را به جاي قند بسوزاند و به پانکراس استرس کمتري وارد شود .پياده روي شما بايد به شکلي باشد که پس از طي مسافتي عرق کنيد. عرق کردن بهترين راه دفع اسيدهاي اضافي از طريق پوست مي باشد. هنگام پياده روي نفس عميق بکشيد و کاملاً مراقب خود و اطرافيان باشيد.

شنـــــــــا
شنا ورزش بسيار مناسبي است که مي تواند به بهبود شرايط بيماري شما کمک کند. با تحريک ماهيچه ها گردش خون در بدن افزايش و اسيديته بدن ، کاهش خواهد يافت.

يوگــــــــا
يوگا از جمله ورزش هايي است که انجام آن به همه افراد توصيه مي شود . اين ورزش نه تنها باعث بهبود سلامت جسم مي شود بلکه فوائد بسياري براي روح و روان انسان دارد. افزايش اعتماد به نفس و رفع کسالت و رخوت بسيار توصيه مي شود .
مطالعات مختلف نشان داده اند بيماران ديابتي با انجام يوگا مي توانند بيماري شان را به خوبي مديريت کنند. تنفس هاي عميق و حرکات يوگا سبب بهبود گردش خون و کاهش ميزان قند خون مي گردد.

استــــــــرس
استرس خود را با آب قليايي کنترل کنيد
احساسات خوب يا بد شما تاثيرزيادي بر ميزان قند خون و تعادل اسيد و باز دارد. روان شناسي شما برفيزيولوژي شما تاثيرمي گذارد و فيزيو لوژي شما برروانشناسي شما تاثير خواهد گذاشت در شرايط استرس ، فرد احساساتي منفي از قبيل خشم، عصبانيت ،ناراحتي وترس دارد و غدد آدرنال ،هورمون آدرنالين (هورمون جنگ و گريز) را براي کمک به حفظ سطوح انرژي ترشح خواهند کرد.آدرنالين به بدن پيغام مي دهد تا قند خون را افزايش دهد.در اين هنگام پانکراس در پاسخ به اين پيام ،انسولين بيشتري براي مصرف قند بيشتر توسط سلولها ترشح مي کند.اگر شرايط استرس ادامه پيدا کند،غده فوق کليوي خسته خواهد شد و ديگر به درستي عمل نخواهد کرد .در اين شرايط،بدن اسيدي شده ومقاومت به انسولين ايجاد خواهد شد و علايم مختلف بيماري از قبيل دردهاي گوناگون ،گيجي، مشکلات معده و در نهايت ديابت بروزخواهد کرد.
همه ما در زندگي خواه نا خواه با استرس روبه رو مي شويم اما مهم اين است که بتوانيم استرس را کنترل کنيم .براي اينکه به شما نشان دهم که چطور روان مي تواند به ديابت ارتباط داشته باشد نظر شما را به مطالع ژاپني ها در مورداينکه چطورافراد ديابتي در شرايط شادي وآرامش بهتر مي تواند قند خونشان را کنترل کنند، جلب مي کنم. افرادي که هنگام خوردن ،فيلم خنده دار تماشا مي کردند نسبت به کساني که هنگام غذا خوردن به يک سخنراني کسل کننده گوش مي داند قند خون پايين تري داشتند. اين تجربه هم در مورد افراد ديابت نوع 2 و همچنين افراد غيرديابتي صدق مي کرد. محققان معتقدند خنده ممکن است به دليل افزايش مصرف انرژي قند خون را کاهش دهد يا به اين خاطر که خنديدن به سيستم نوروآندوکرين براي کنترل سطح خون تاثير مي گذارد.
در پايان:
حقيقت اين است که ديابت آنقدر ترسناک است که نمي توان دست رو دست گذاشت و نگاه کرد. همه چيز به تصميم شما در همين لحظه بستگي دارد .مي توانيد براي ادامه زندگي خود سلامتي را انتخاب کنيد وبراي درمان بيماري خود تصميم قاطع بگيريد و يا اينکه اين مطالب را ناديده بگيريدو وقتي به سراغ آنها بياييدکه ديگر فرصتي باقي نمانده است.

 

زندگي در لحظه اکنون جاري است.
باپيوستن به برنامه معجزه قليايي ،سلامتي را براي خود انتخاب کنيد .
در آينده پزشکان ديگر براي بيماران دارو تجويز نخواهند کرد بلکه مصرف صحيح آب ،غذا، ورزش و هواي پاک رابه آنان توصيه خواهند کرد (توماس اديسون)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما