دفع سنگ 15 میل با مصرف غیر مداوم بمدت 3 ماه


دفع سنگ 15 میل با مصرف غیر مداوم بمدت 3 ماه

بنام خدا
اینجانب کورش جهانبازی ساکن شههرکرد مشکل سنگ کلیه داشتم به اندازه ۱۵ میلی که با مصرف آب قلیایی در مدت حدود ۳ ماه سنگ دفع شد .توصیه مینمایم که با مصرف این آب نتایج خوب آن را ببینید..

in the name of God
I, Koresh Jahanbazi, a resident of Shahrekord, had a problem with kidney stones, the size of 15 ml of which was removed by consuming alkaline water in about 3 months. I recommend that you see good results by consuming this water.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما