برطرف شدن سنگ کلیه و کاهش وزن

اینجانب قاسم شهبازی در طی ۳ ماه که از آب یونیزه قلیایی استفاده کردم بخاطر کلیه های سنگ سازم به طور کامل دفع سنگ ها را داشته ام و همچنین در کاهش وزن و همچنین خانواده ام و خانم که استفاده کردند تاثیرات بسیار مطلوب بر روند کاهش وزن و دفع سنگ داشته اند از آقای محمدی کمال تشکر را دارم و خدا را شکر که استفاده از آب قلیایی بسیار عالی و تاثیر گذار بوده گرچه در اوایل استفاده کمی سردرد داشت اما شکر خدا اینقدر مفید بود که این برون ریزی های کوچک را هم مداوا کرده است ..کمال تشکر از آقای محمدی

 

I, Qasim Shahbazi, during the 3 months that I used alkaline ionized water, due to my stone-forming kidneys, I had the stones completely removed, and also in losing weight, as well as my family and the lady who used it, very favorable effects on the process of losing weight and They have removed stones. I am very grateful to Mr. Mohammadi and thank God that the use of alkaline water was excellent and effective, although he had a slight headache at the beginning of use, but thank God it was so useful that he treated these small projections as well. Many thanks to Mr. Mohammadi

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما