دفع دسنگ کلیه و مثانه 37 میلی

 

Name of God
I  Murad Ahmadi. I have been using alkaline water for some time. My son was a stone maker who constantly produced stones. He has not had bladder or kidney stones since the day he used the water. I am completely satisfied with this water because my son is no longer a stone maker and does not produce stones. My son is 6 years old and has been producing stones for one year and seven months. He had a bladder and a kidney, even stones were 37 miles high. Frequent use of this water prevented his kidneys from forming stones anymore.Thank you … Murad Ahmadi

 

بسمه تعالی
اینجانب مراد احمدی مدتی است که از آب قلیایی استفاده میکنم پسرم کلیه اش سنگ ساز بود که مداوم تولید سنگ می کرد . از روزی که از آب استفاده نمود سنگ مثانه و کلیه ندارد .این جانب از این آب رضایت کامل دارم زیرا پسر اینجانب دیگر کلیه او سنگ ساز نیست و تولید سنگ نمی نماید پسر اینجانب سن او 6 ساله است از یک سال و هفت ماهگی تولید سنگ مثانه و کلیه داشته بود حتی سنگهای 37 میل هم رسیده بود ..استفاده مکرر از این آب باعث شده دیگر کلیه های او سنگ نسازد
ممنونم … مراد احمدی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما